• 001-01.07. Kirche von Jukkasjaervi
 • 002-01.07. Kirche von Jukkasjaervi
 • 003-01.07. Kirche von Jukkasjaervi
 • 004-01.07. Kirche von Jukkasjaervi
 • 005-01.07. Jukkasjaervi Hembygdsgard
 • 006-01.07. Jukkasjaervi Hembygdsgard
 • 007-01.07. Jukkasjaervi Hembygdsgard
 • 008-01.07. Jukkasjaervi Hembygdsgard
 • 009-01.07. Jukkasjaervi am Torneaelv_Eishotelareal
 • 010-01.07. Jukkasjaervi am Torneaelv_Eishotelareal
 • 011-01.07. Jukkasjaervi am Torneaelv_Eishotelareal
 • 012-01.07. Richtung Nikkaluokta
 • 013-01.07. Richtung Nikkaluokta
 • 014-01.07. Richtung Nikkaluokta
 • 015-01.07. Richtung Nikkaluokta
 • 016-01.07. Richtung Nikkaluokta
 • 017-01.07. Richtung Nikkaluokta
 • 018-01.07. Richtung Nikkaluokta
 • 019-01.07. Richtung Nikkaluokta
 • 020-02.07. Kiruna
 • 021-02.07. Kiruna
 • 022-02.07. Kirche von Kiruna
 • 023-02.07. Kirche von Kiruna
 • 024-02.07. Kirche von Kiruna
 • 025-02.07. Kirche von Kiruna
 • 026-02.07. Kirche von Kiruna
 • 027-02.07. Kiruna_Richtung Norwegen
 • 028-02.07. E10 Richtung Norwegen
 • 029-02.07. E10 Richtung Norwegen-See Tornetraesk
 • 030-02.07. E10 Richtung Norwegen-See Tornetraesk
 • 030A-02.07. E10 Richtung Norwegen-See Tornetraesk
 • 031-02.07. E10 Richtung Norwegen-See Tornetraesk
 • 032-02.07. E10 Richtung Norwegen
 • 033-02.07. E10 Richtung Norwegen-See Tornetraesk
 • 034-02.07. E10 Richtung Norwegen-See Tornetraesk
 • 035-02.07. E10 Richtung Norwegen
 • 036-02.07. E10 Richtung Norwegen-See Tornetraesk
 • 037-02.07. E10 Richtung Norwegen
 • 038-02.07. E10 Richtung Norwegen
 • 039-02.07. E10 Richtung Norwegen-See Tornetraesk
 • 040-02.07. E10 Richtung Norwegen-See Tornetraesk_Lapporten
 • 041-02.07. E10 Richtung Norwegen-See Tornetraesk_Lapporten-Silverfallet
 • 042-02.07. E10 Richtung Norwegen-See Tornetraesk_Lapporten-Silverfallet
 • 043-02.07. E10 Richtung Norwegen
 • 044-02.07. E10 Richtung Norwegen-See Tornetraesk
 • 045-02.07. E10 Richtung Norwegen-See Tornetraesk
 • 046-02.07. E10 Richtung Norwegen
 • 047-02.07. E10 Richtung Norwegen
 • 048-02.07. E10 Richtung Norwegen
 • 049-02.07. E10 Richtung Norwegen
 • 050-02.07. E10 zurueck Richtung Kiruna - See Tornetraesk_Lapporten
 • 051-02.07. E10 zurueck Richtung Kiruna - Lapporten
 • 052-02.07. E10 zurueck Richtung Kiruna
 • 053-02.07. E10 zurueck Richtung Kiruna
 • 054 Richtung Pello - Kengisforsen
 • 055-06.07. Richtung Pello - Kengisforsen
 • 056-06.07. Richtung Pello - Kengisforsen
 • 057-06.07. Richtung Pello - Kengisforsen
 • 058-06.07. Richtung Pello - Kengisforsen
 • 059-07.07. Kukkolankoski mit Blick auf Schweden
 • 060-07.07. Kukkolankoski mit Blick auf Schweden
 • 061-07.07. Kukkolankoski mit Blick auf Schweden
 • 062-07.07. Kukkolankoski
 • 063-07.07. Kukkolankoski
 • 064-07.07. alte Steinkirche von Keminmaa
 • 065-07.07. alte Steinkirche von Keminmaa
 • 066-07.07. alte Steinkirche von Keminmaa
 • 067-07.07. alte Steinkirche von Keminmaa
 • 068-07.07. Badeplatz Ossauskoski am Kemijoki
 • 069-07.07. Badeplatz Ossauskoski am Kemijoki
 • 070-07.07. Badeplatz Ossauskoski am Kemijoki
 • 071-07.07. Badeplatz Ossauskoski am Kemijoki
 • 072-07.07. Badeplatz Ossauskoski am Kemijoki
 • 073-08.07. Rovaniemi-Weihnachtsdorf
 • 074-08.07. Rovaniemi-Weihnachtsdorf
 • 075-08.07. Rovaniemi-Weihnachtsdorf
 • 076-08.07. Rovaniemi-Weihnachtsdorf - Polarkreis
 • 076-10.07. Kukkolaforsen
 • 077-10.07. Kukkolaforsen
 • 078-10.07. Kukkolaforsen
 • 079-10.07. Kukkolaforsen
 • 080-10.07. Kukkolaforsen_ Fischereimuseum
 • 081-10.07. Kukkolaforsen_ Fischereimuseum
 • 082-10.07. Kukkolaforsen_ Fischereimuseum
 • 083-10.07. Kukkolaforsen_ Fischereimuseum
 • 084-10.07. Kukkolaforsen
 • 085-10.07. Kukkolaforsen
 • 086-10.07. Kukkolaforsenmit Blick auf Finnland
 • 087-10.07. Kukkolaforsenmit Blick auf Finnland
 • 088-10.07. Kukkolaforsenmit Blick auf Finnland
 • 089-10.07. Kukkolaforsenmit Blick auf Finnland
 • 090-10.07. Kukkolaforsenmit Blick auf Finnland
 • 091-10.07. Kirche von Seskaroe
 • 092-10.07. Kirche von Seskaroe
 • 093-10.07. Kirche von Seskaroe
 • 094-10.07. Kirche von Seskaroe
 • 095-11.07. Kirche von Kalix
 • 096-11.07. Kirche von Kalix
 • 097-11.07. Kirche von Kalix
 • 098-11.07. Kirche von Kalix
 • 099-11.07. Kirche von Kalix
 • 100-12.07. E4 Womoplatz Gaevre
 • 101-12.07. E4 Womoplatz Gaevre
 • 102-12.07. E4 Womoplatz Gaevre
 • 103-12.07. E4 Womoplatz Gaevre
 • 104-12.07. E4 Nostalgieraststaette Gaevre
 • 105-12.07. E4 Nostalgieraststaette Gaevre
 • 106-12.07. E4 Nostalgieraststaette Gaevre
 • 107-12.07. E4 Nostalgieraststaette Gaevre
 • 108-12.07. Faellfors Lachstreppe am Byskeaelven
 • 109-12.07. Faellfors Lachstreppe am Byskeaelven
 • 112-12.07. Faellfors Lachstreppe am Byskeaelven
 • 113-12.07. Faellfors Lachstreppe am Byskeaelven
 • 114-12.07. Faellfors Lachstreppe am Byskeaelven
 • 115-12.07. Faellfors Lachstreppe am Byskeaelven
 • 116-12.07. Faellfors Lachstreppe am Byskeaelven
 • 117-12.07. Faellfors Lachstreppe am Byskeaelven
 • 118-12.07. Faellfors Lachstreppe am Byskeaelven
 • 119-12.07. Faellfors Lachstreppe am Byskeaelven
 • 120-12.07. Kirche von Byske
 • 121-12.07. Kirche von Byske
 • 122-12.07. Kirche von Byske
 • 123-12.07. Kirche von Byske
 • 124-12.07. Str. 95_ Badeplatz am Varutraesket
 • 125-12.07. Str. 95_ Badeplatz am Varutraesket
 • 126-12.07. Str. 95_ Badeplatz am Varutraesket
 • 127-12.07. Str. 95_ Badeplatz am Varutraesket
 • 128-12.07. Str. 95_ Badeplatz am Varutraesket
 • 129-13.07. Kirche von Norsjoe
 • 130-13.07. Kirche von Norsjoe
 • 131-13.07. Kirche von Norsjoe
 • 132-13.07. Kirche von Norsjoe
 • 133-13.07. Richtung Kristineberg
 • 134-13.07. Vormforsen - Vindelaelven
 • 135-13.07. Vormforsen - Vindelaelven
 • 136-13.07. Badeplatz Rusksele am Vindelaelven
 • 137-13.07. Badeplatz Rusksele am Vindelaelven
 • 138-13.07. Badeplatz Rusksele am Vindelaelven
 • 139-13.07. Badeplatz Rusksele am Vindelaelven
 • 140-13.07. Badeplatz Rusksele am Vindelaelven
 • 141-13.07. Badeplatz Rusksele am Vindelaelven
 • 142-13.07. Badeplatz Rusksele am Vindelaelven
 • 143-14.07. Mardseleforsen
 • 144-14.07. Mardseleforsen
 • 145-14.07. Mardseleforsen
 • 146-14.07. Mardseleforsen
 • 147-15.07. Kirche von Loevanger
 • 148-15.07. Kirche von Loevanger-Glockenturm
 • 149-15.07. Kirche von Loevanger
 • 150-15.07. Kirche von Loevanger
 • 151-15.07. Kirche von Loevanger
 • 152-15.07. Kirche von Loevanger
 • 153-15.07. Kirche von Loevanger
 • 154-16.07. Ratan
 • 155-16.07. Ratan
 • 156-16.07. Ratan
 • 157-16.07. Ratan
 • 158-16.07. Ratan
 • 159-16.07. Ratan_altes Zollhaus-Museum
 • 160-16.07. Ratan_altes Zollhaus-Museum
 • 161-16.07. Ratan_altes Zollhaus-Museum
 • 162-16.07. Ratan_altes Zollhaus-Museum
 • 163-16.07. Ratan_altes Zollhaus-Museum
 • 164-16.07. Ratan_altes Zollhaus-Museum
 • 165-16.07. Ratan_altes Zollhaus-Museum
 • 166-17.07. Felsritzungen am Picknickplatz Fiskodlingen
 • 167-17.07. Felsritzungen am Picknickplatz Fiskodlingen
 • 168-17.07. Felsritzungen am Picknickplatz Fiskodlingen
 • 169-17.07. Felsritzungen am Picknickplatz Fiskodlingen
 • 170-17.07. Felsritzungen am Picknickplatz Fiskodlingen
 • 171-17.07. Felsritzungen am Picknickplatz Fiskodlingen
 • 172-17.07. Felsritzungen am Picknickplatz Fiskodlingen
 • 173-17.07. Felsritzungen am Picknickplatz Fiskodlingen
 • 174-17.07. Campingplatz Fredrika
 • 175-17.07. Campingplatz Fredrika
 • 176-17.07. Campingplatz Fredrika
 • 177-17.07. Campingplatz Fredrika-Moltebeere
 • 178-17.07. Campingplatz Fredrika
 • 179-17.07. Campingplatz Fredrika
 • 180-17.07. Campingplatz Fredrika
 • 181-17.07. Campingplatz Fredrika
 • 182-17.07. Campingplatz Fredrika
 • 183-18.07. Campingplatz Fredrika
 • 184-18.07. Campingplatz Fredrika
 • 185-18.07. Campingplatz Fredrika
 • 186-18.07. Campingplatz Fredrika
 • 187-18.07. Campingplatz Fredrika
 • 188-20.07. auf dem Weg nach Oestersund
 • 189-20.07. auf dem Weg nach Oestersund
 • 191-20.07. auf dem Weg nach Oestersund
 • 193-20.07. auf dem Weg nach Oestersund
 • 194-20.07. auf dem Weg nach Oestersund
 • 195-20.07. auf dem Weg nach Oestersund
 • 196-20.07. Parkplatz am Storsjoen in Oestersund
 • 197-20.07. Parkplatz am Storsjoen in Oestersund
 • 198-21.07. Gloesa_Elchreich
 • 199-21.07. Gloesa_Elchreich
 • 200-21.07. Gloesa_Elchreich
 • 201-21.07. Gloesa_Elchreich
 • 202-21.07. Gloesa_Elchreich
 • 203-21.07. Gloesa_Elchreich
 • 204-21.07. Gloesa_Elchreich
 • 205-21.07. Gloesa_Elchreich
 • 206-21.07. Gloesa_Elchreich
 • 207-21.07. Gloesa_Elchreich
 • 208-21.07. Gloesa_Elchreich- Weg zu den Felsritzungen
 • 209-21.07. Gloesa_Elchreich- Weg zu den Felsritzungen
 • 210-21.07. Gloesa_Elchreich- Felsritzungen
 • 211-21.07. Kreislaufhaus in Moersil
 • 212-21.07. Kreislaufhaus in Moersil
 • 213-21.07. Kreislaufhaus in Moersil_Cafe
 • 214-21.07. Kreislaufhaus in Moersil_Gewaechshaus
 • 215-21.07. Kreislaufhaus in Moersil_Garten
 • 216-21.07. Kreislaufhaus in Moersil_Garten
 • 217-21.07. Kreislaufhaus in Moersil_Garten
 • 218-21.07. Kreislaufhaus in Moersil_Garten
 • 219-21.07. Kreislaufhaus in Moersil_Garten
 • 220-21.07. Kreislaufhaus in Moersil_Garten
 • 221-21.07. E14 Richtung Are
 • 222-21.07. E14 Richtung Are
 • 223-21.07. Froea Gruva
 • 224-21.07. Froea Gruva
 • 225-21.07. Froea Gruva
 • 226-21.07. Froea Gruva
 • 227-21.07. Froea Gruva
 • 229-21.07. Froea Gruva
 • 230-22.07. Richtung Are
 • 231-22.07. Richtung Are - Blick auf den Indalsaelven
 • 232-22.07. Richtung Are
 • 233-22.07. Kirche von Are
 • 234-22.07. Kirche von Are-Eingangsbereich
 • 235-22.07. Kirche von Are
 • 236-22.07. Kirche von Are
 • 237-22.07. Kirche von Are
 • 238-22.07. Kirche von Are
 • 239-22.07. Kirche von Are
 • 240-22.07. Weg zum Taennforsen
 • 241-22.07. Weg zum Taennforsen
 • 242-22.07. Taennforsen
 • 243-22.07. Taennforsen
 • 244-22.07. Taennforsen
 • 245-22.07. Taennforsen
 • 246-22.07. Taennforsen
 • 247-22.07. Taennforsen
 • 248-22.07. Str. 332 Richtung Norwegen
 • 249-22.07. Str. 332 Richtung Norwegen
 • 250-22.07. Str. 332 Richtung Norwegen
 • 251-22.07. Str. 332 Reichsgrenze zu Norwegen
 • 252-22.07. Str 336 Grusweg Richtung Kall
 • 253-22.07. Str 336 Grusweg Richtung Kall
 • 254-22.07. Str 336 Richtung Kall
 • 255-22.07. Str 336 Richtung Kall
 • 256-22.07. Str 336 Richtung Kall
 • 257-22.07. Str 336 Richtung Kall
 • 258-22.07. Str 336 Richtung Kall
 • 259-22.07. Str 336 Kallsjoen
 • 260-22.07. Str 336 Kallsjoen
 • 261-22.07. Str 336 Kallsjoen
 • 262-22.07. Str 336 Kallsjoen
 • 263-23.07. Kirche von Kall
 • 264-23.07. Kirche von Kall
 • 265-23.07. Kirche von Kall
 • 266-23.07. Kirche von Kall
 • 267-23.07. Kirche von Kall
 • 268-23.07. Kirche von Kall
 • 269-23.07. Kirche von Kall
 • 270-23.07. Str. 336 Richtung Jaerpen-Kallsjoen
 • 271-23.07. Str. 336 Richtung Jaerpen-Kallsjoen
 • 272-23.07. Str. 336 Richtung Jaerpen-Kallsjoen
 • 273-23.07. Str. 336 Richtung Jaerpen-Kallsjoen
 • 274-23.07. Kirche von Hackaes am Storsjoen
 • 275-23.07. Kirche von Hackaes am Storsjoen
 • 276-23.07. Kirche von Hackaes am Storsjoen
 • 277-23.07. Kirche von Hackaes am Storsjoen
 • 278-23.07. Kirche von Hackaes am Storsjoen
 • 279-23.07. Kirche von Hackaes am Storsjoen
 • 280-23.07. Kirche von Hackaes am Storsjoen
 • 281-23.07. Kirche von Hackaes am Storsjoen
 • 282-23.07. Kirche von Hackaes am Storsjoen
 • 283-23.07. Kirche von Hackaes am Storsjoen
 • 284-23.07. Kirche von Hackaes am Storsjoen
 • 285-23.07. Kirche von Hackaes am Storsjoen
 • 286-23.07. Kirche von Hackaes am Storsjoen
 • 287-24.07. auf dem Weg nach Ljungdalen
 • 288-24.07. auf dem Weg nach Ljungdalen
 • 289-24.07. auf dem Weg nach Ljungdalen
 • 290-24.07. auf dem Weg nach Ljungdalen
 • 291-24.07. auf dem Weg nach Ljungdalen
 • 292-24.07. auf dem Weg nach Ljungdalen
 • 293-24.07. auf dem Weg nach Ljungdalen
 • 294-24.07. am Storsjoen
 • 295-24.07. am Storsjoen
 • 296-24.07. am Storsjoen
 • 297-24.07. Kirche von Storsjoe am Storsjoen
 • 298-24.07. Kirche von Storsjoe am Storsjoen
 • 299-24.07. Kirche von Storsjoe am Storsjoen
 • 300-24.07. Kirche von Storsjoe am Storsjoen
 • 301-24.07. Kirche von Storsjoe am Storsjoen
 • 302-24.07. Kirche von Storsjoe am Storsjoen
 • 303-24.07. Uebernachtung am Storsjoen
 • 304-24.07. Uebernachtung am Storsjoen
 • 305-24.07. Uebernachtung am Storsjoen
 • 306-24.07. Uebernachtung am Storsjoen
 • 307-24.07. Uebernachtung am Storsjoen
 • 308-24.07. Uebernachtung am Storsjoen
 • 309-24.07. Uebernachtung am Storsjoen
 • 310-24.07. Uebernachtung am Storsjoen
 • 311-24.07. Uebernachtung am Storsjoen
 • 312-24.07. Uebernachtung am Storsjoen
 • 313-24.07. Uebernachtung am Storsjoen
 • 314-25.07. auf der Flatruet
 • 315-25.07. auf der Flatruet
 • 316-25.07. auf der Flatruet
 • 317-25.07. auf der Flatruet
 • 318-25.07. auf der Flatruet
 • 319-25.07. auf der Flatruet
 • 320-25.07. auf der Flatruet
 • 321-25.07. auf der Flatruet
 • 322-25.07. auf der Flatruet
 • 323-25.07. auf der Flatruet
 • 324-25.07. auf der Flatruet
 • 325-25.07. auf der Flatruet
 • 326-25.07. auf der Flatruet
 • 327-25.07. auf der Flatruet
 • 328-25.07. auf der Flatruet
 • 329-25.07. auf der Flatruet
 • 330-25.07. auf der Flatruet
 • 331-25.07. auf der Flatruet
 • 332-25.07. auf der Flatruet
 • 333-25.07. auf der Flatruet
 • 334-25.07. auf der Flatruet
 • 335-25.07. auf der Flatruet
 • 336-25.07. Ankunft in Funaesdalen
 • 337-25.07. Funaesdalen
 • 338-25.07. Funaesdalen
 • 339-25.07. Funaesdalen
 • 340-25.07. Funaesdalen
 • 341-25.07. Taennaes
 • 342-25.07. Kirche von Taennaes
 • 343-25.07. Kirche von Taennaes
 • 344-25.07. Kirche von Taennaes
 • 345-25.07. Kirche von Taennaes
 • 346-25.07. Kirche von Taennaes
 • 347-25.07. Kirche von Taennaes
 • 348-25.07. Str. 311 nach Hoegvalen
 • 349-25.07. Str. 311 nach Hoegvalen
 • 350-25.07. Hoegvalen
 • 351-25.07. Hoegvalen
 • 352-25.07. Hoegvalen
 • 353-25.07. Hoegvalen-Parkplatz an der Fjaellkapell
 • 354-25.07. Hoegvalen-Fjaellkapell
 • 355-25.07. Hoegvalen-Fjaellkapell
 • 356-26.07. Str 311 Richtung Saerna
 • 357-26.07. Str 311 Richtung Saerna
 • 358-26.07. Neue Kirche von Saerna
 • 359-26.07. Neue Kirche von Saerna
 • 360-26.07. Saerna Gammelgard
 • 361-26.07. Saerna Gammelgard
 • 362-26.07. Saerna Gammelgard
 • 363-26.07. Saerna Gammelgard
 • 364-26.07. Saerna Gammelgard
 • 365-26.07. Saerna Gammelgard
 • 366-26.07. Saerna Gammelgard
 • 367-26.07. Saerna Gammelgard
 • 368-26.07. Saerna Gammelgard
 • 369-26.07. Saerna Gammelgard
 • 370-26.07. Saerna Gammelgard
 • 371-26.07. Saerna Gammelgard_Alte Kirche
 • 372-26.07. Saerna Gammelgard_Alte Kirche
 • 373-26.07. Saerna Gammelgard_Alte Kirche
 • 374-26.07. Saerna Gammelgard_Alte Kirche
 • 375-27.07. Dalby Utmarkmuseum
 • 376-27.07. Dalby Utmarkmuseum
 • 377-27.07. Dalby Utmarkmuseum
 • 378-27.07. Dalby Utmarkmuseum
 • 379-27.07. Dalby Utmarkmuseum-Pilgrimstapete
 • 380-27.07. Dalby Utmarkmuseum-Pilgrimstapete
 • 381-27.07. Dalby Utmarkmuseum-Pilgrimstapete
 • 382-27.07. Dalby Utmarkmuseum-Pilgrimstapete
 • 383-27.07. Dalby Utmarkmuseum-Pilgrimstapete
 • 384-27.07. Dalby Utmarkmuseum-Pilgrimstapete
 • 385-27.07. Dalby Utmarkmuseum-Pilgrimstapete
 • 386-27.07. Dalby Utmarkmuseum-Pilgrimstapete
 • 387-27.07. Dalby Utmarkmuseum-Pilgrimstapete
 • 388-27.07. Dalby Utmarkmuseum-Pilgrimstapete
 • 389-27.07. Dalby Hembygdsgard
 • 390-27.07. Dalby Hembygdsgard
 • 391-27.07. Dalby Hembygdsgard
 • 392-27.07. Dalby Hembygdsgard
 • 393-27.07. Dalby Hembygdsgard
 • 394-27.07. Dalby Hembygdsgard
 • 395-27.07. Dalby Hembygdsgard
 • 396-27.07. Dalby Hembygdsgard
 • 397-27.07. Dalby Hembygdsgard
 • 398-27.07. Dalby Hembygdsgard
 • 399-29.07. Elchpark in Ed
 • 400-29.07. Elchpark in Ed
 • 401-29.07. Elchpark in Ed
 • 402-29.07. Elchpark in Ed
 • 403-29.07. Elchpark in Ed
 • 404-29.07. Elchpark in Ed
 • 405-29.07. Elchpark in Ed
 • 406-29.07. Elchpark in Ed
 • 407-29.07. auf dem Weg zur norweg. Grenze
 • 408-29.07. auf dem Weg zur norweg. Grenze
 • 409-29.07. auf dem Weg zur norweg. Grenze
 • 410-29.07. Elchwasserfall an der norweg.-schwed. Grenze
 • 411-29.07. Felsritzungen von Litsleby
 • 412-29.07. Felsritzungen von Litsleby
 • 413-29.07. Felsritzungen von Litsleby
 • 414-29.07. Felsritzungen von Litsleby
 • 414A-30.07. auf dem Weg zu den Felsritzungen vom Aspeberget bei Vitlyke
 • 415-30.07. Felsritzungen vom Aspeberget bei Vitlyke
 • 416-30.07. Felsritzungen vom Aspeberget bei Vitlyke
 • 417-30.07. Felsritzungen vom Aspeberget bei Vitlyke
 • 418-30.07. Museum Vitlyke-Tanumshede
 • 419-30.07. Museum Vitlyke-Tanumshede
 • 420-30.07. Museum Vitlyke-Tanumshede
 • 421-30.07. Museum Vitlyke-Tanumshede
 • 422-30.07. Museum Vitlyke-Tanumshede
 • 423-30.07. Museum Vitlyke-Tanumshede_Bronzezeithoefe
 • 424-30.07. Museum Vitlyke-Tanumshede_Bronzezeithof
 • 425-30.07. Museum Vitlyke-Tanumshede_Bronzezeithof
 • 426-30.07. Museum Vitlyke-Tanumshede_Bronzezeithof
 • 427-30.07. Museum Vitlyke-Tanumshede_Bronzezeithof
 • 428-30.07. Westkueste
 • 429-30.07. Westkueste
 • 430-30.07. Westkueste
 • 431-30.07. Westkueste
 • 432-30.07. Westkueste
 • 433-30.07. Felsritzungen bei Brastad
 • 434-30.07. Felsritzungen bei Brastad
 • 435-30.07. Felsritzungen bei Brastad
 • 436-30.07. Felsritzungen bei Brastad
 • 437-31.07. Kirche von Brastad
 • 438-31.07. Kirche von Brastad
 • 439-31.07. Kirche von Brastad
 • 440-31.07. Kirche von Brastad
 • 441-31.07. Faehrfahrt von der Halbinsel Stangenaes zur Halbinsel Bokenaes
 • 442-31.07. Faehrfahrt von der Halbinsel Stangenaes zur Halbinsel Bokenaes
 • 443-31.07. auf der Halbinsel Bokenaes
 • 444-31.07. mit der Treidelfaehre von Malo auf die Insel Orust
 • 445-31.07. auf der Insel Orust
 • 446-31.07. auf der Insel Orust
 • 447-31.07. auf der Insel Orust
 • 448-31.07. auf der Insel Orust
 • 449-31.07. auf der Insel Orust_Kirche von Morlanda
 • 450-31.07. auf der Insel Orust_Kirche von Morlanda
 • 451-31.07. auf der Insel Orust_Kirche von Morlanda
 • 452-31.07. auf der Insel Orust_Kirche von Morlanda
 • 453-31.07. auf der Insel Orust_Kirche von Morlanda
 • 454-31.07. auf der Insel Orust_Kirche von Morlanda
 • 455-31.07. auf der Insel Orust_Kirche von Morlanda
 • 456-31.07. auf der Insel Orust_Kirche von Morlanda
 • 457-31.07. auf der Insel Orust
 • 458-31.07. auf der Insel Orust
 • 459-31.07. auf der Insel Orust